اینستاگرام:پیج گروه موسیقی وصال :   https://www.instagram.com/vesal.music.group/

اینستاگرام:پیج محمد علی مزینانیان: https://www.instagram.com/mohamad_mazinanian/

تلگرام کانال آموزشی وصال: https://t.me/VesalTrainingChannel

تلگرام:گروه هنری موسیقی وصال:   https://t.me/vesalmusicgroup

فیس بوک: https://www.facebook.com/mohamadali.mazinanian

********************************************************************************************************************

کانال آموزشی مهندس مزینانیان دانشگاه صنعتی شاهرود: https://t.me/MazinanianEngShahroodUniversity